Patrons

Patron's Last Name: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All  
Displaying 1 - 50 of 84
Patron Name Dates Title(s)
Tailboys, Walter 1391 - 1444 6th Baron Kyme
Talbot, Anne - 1441 Countess of Devon
Talbot, Edward 1561 - 1618 11th Earl of Shrewsbury
Earl of Waterford
Talbot, Elizabeth 1452 - 1487 3rd Baroness Lisle
Viscountess Lisle
Talbot, George 1468 - 1538 7th Earl of Shrewsbury
9th Baron Furnivalle
Baron Strange (of Blackmere)
Baron Talbot
Earl of Waterford
Talbot, George 1522 - 1590 9th Earl of Shrewsbury
11th Baron Furnivalle
Baron Strange (of Blackmere)
Baron Talbot
Earl of Waterford
Talbot, George 1566 - 1630 12th Earl of Shrewsbury
Earl of Waterford
Talbot, Gilbert 1383 - 1418 5th Baron Talbot
8th Baron Strange (of Blackmere)
Knight of the Garter
Talbot, Gilbert 1451 - 1517 Knight
Knight of the Garter
Talbot, Gilbert 1479 - 1542 Knight
Talbot, Gilbert 1552 - 1616 10th Earl of Shrewsbury
Talbot, John 1317 - 1355
Talbot, John 1384 - 1453 1st Earl of Waterford
4th Earl of Shrewsbury
6th Baron Furnivalle
7th Baron Talbot
Baron Strange (of Blackmere)
Count of Cleremont
Talbot, John 1413 - 1460 5th Earl of Shrewsbury
7th Baron Furnivalle
Baron Strange (of Blackmere)
Baron Talbot
Earl of Waterford
Knight
Talbot, John - 1550 Knight
Talbot, John 1601 - 1654 13th Earl of Shrewsbury
Earl of Waterford
Talbot, Richard - 1449
Tatton, William 1543 - 1611
Throckmorton, George 1489 - 1552 Knight
Throckmorton, John 1524 - 1580 Knight
Tilney, Edmund 1535 - 1610
Tiptoft, John 1378 - 1443 1st Baron Tiptoft
Tiptoft, John 1427 - 1470 2nd Baron Tiptoft
4th Earl of Worcester
Tooke, William 1508 - 1588